ارکان جهت ساز

سازمان به‌ منظور تدوین و تعیین مأموریت، چشم انداز و ارزش های بنیادین بر پایه تفکر استراتژیک، از دانش مدیریت استراتژیک بهره گرفته است. از نیمه دوم سال 1394 و به دنبال تدوین برنامه پنج‌ساله سوم شرکت‌های تابعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بازنگری کلی در برنامه استراتژیک ستاد، به‌منظور یکپارچه‌سازی اهداف و برنامه‌ها، خط‌مشی و راهبردهای تولیددارو با سیاست‌های کلی ستاد، سند استراتژیک سازمان طبق الگوی ابلاغی از طرف ایشان، جهت پاسخگویی به نیازها و انتظارات این سازمان تدوین گردیده و در این راستا ارکان جهت ساز به شرح ذیل تدوین، ابلاغ و اجرایی گردید.

بیانیه ماموریت

شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام) بعنوان یکی از شرکت های هلدینگ دارویی برکت، در زمینه تولید و فروش انواع اشکال دارویی انسانی و نیز فرآورده های گیاهی ، سنتی و مکمل های دارویی ، با سطح کیفیت استانداردهای مراجع ملی (سازمان غذا و دارو) و بین المللی فعالیت می نماید. دراین راستا با تکیه بر دانش فنی روز ، کارکنان متخصص و متعهد، تجهیزات و فناوری روزآمد در جهت پاسخگویی به نیازهای نظام سلامت جهت ارتقای کیفیت زندگی مردم ، در بازارهای داخلی و خارجی گام بر می دارد