بازدید مدیران گروه دارویی برکت و افتتاح پروژه آزمایشگاه میکروبی شرکت داروسازی تولیددارو

در تاریخ 2 بهمن ماه 1402 در یک رویداد مهم در صنعت داروسازی کشور، مدیران گروه دارویی برکت به همراه تیم فنی و مدیریتی این گروه، به بازدید از شرکت داروسازی تولیددارو پرداخته و آخرین دستاوردها و پیشرفت‌های این شرکت پیشرو را مورد بررسی قرار دادند.

در این روز، مدیران گروه دارویی برکت از نزدیک پروژه تولید نیمه جامدات شرکت داروسازی تولیددارو را مورد بازدید قراردادند. همچنین بحث و تبادل نظر درباره پروژه های آتی این شرکت انجام گرفت..

در ادامه، آزمایشگاه میکروبی این شرکت به صورت رسمی افتتاح گردید. مدیران گروه دارویی برکت با بازدید از امکانات پیشرفته در زمینه تحقیقات میکروبی  گفت گوهایی با تیم علمی شرکت داروسازی تولیددارو انجام دادند.

از سوی دیگر، مدیران گروه دارویی برکت نیز در جلسات مشترک با تیم مدیریتی شرکت داروسازی تولیددارو به بررسی فرصت‌های همکاری و توسعه مشترک پرداختند. این اتفاق به عنوان گامی مثبت در راستای تقویت همکاری‌های صنعت داروسازی کشور و افزایش سطح توانمندی‌ها در این حوزه معرفی شده است.