در سایه تاییدات الهی  طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس مرتضوی مدیر عامل گروه دارویی برکت جناب آقای دکتر محمدرضا رادپور در تاریخ 26 فروردین 1403 به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی تولیددارو منصوب گردیدند.

از سوابق مدیریتی ایشان میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

1- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایران داروک و پوراژن

2- مدیر کارخانه شرکت دارویی تهران شیمی

3- سرپرست کارخانه و مدیر تولید شرکت دارویی روزدارو