در سایه تأییدات الهی طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس مرتضوی مدیرعامل هلدینگ دارویی برکت ، مهندس حامد صابونی در تاریخ نهم مرداد سال ۱۴۰۲ به عنوان مدیر عامل شرکت داروسازی تولیددارو منصوب گردیدند.

از سوابق ایشان میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنایع شفا فارمد
2- مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تامین(سهامی عام)
3- عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کار فرمایی کارخانجات تولید دارو و لواز پزشکی استان گیلان
4- مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت دارو سازی تولید دارو(سهامی عام) از سال 96 الی خرداد 98
5- نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در هیئت مدیره شرکت البرز فارمد