مدیران شرکت

مهندس حامد صابونی

مهندس حامد صابونی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ارسلان کریمی

ارسلان کریمی

عضو موظف هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی

دکتر میثم مفتاحی

معاون زنجیره تامین

مهدی لاری

معاون بهره برداری
دکتر علیرضا شهابی

دکتر علیرضا شهابی

مدیر مالی

بهرام مقیمی

مدیر حسابرسی داخلی

مهندس حمید محبی

مدیر حراست

ابراهیم درویش

مدیر منابع انسانی
دکتر مریم جلیلی

دکتر مریم جلیلی

مسئول فنی
دکتر بهاره اسمعیلی آزاد

دکتر بهاره اسمعیلی آزاد

مدیر تضمین کیفیت
مهندس محسن مسیبی

مهندس محسن مسیبی

مدیر پایلوت
مهندس رضا صفائی

مهندس رضا صفائی

مدیر طرح و توسعه
مهندس افشین منهویی

مهندس افشین منهویی

مدیر فنی و مهندسی
مهندس منصور حسن زاده

مهندس منصور حسن زاده

مدیر فناوری اطلاعات
مژگان بهرامی

مژگان بهرامی

مدیر بازرگانی
دکتر نسیم صدری

دکتر نسیم صدری

مدیر آزمایشگاه
مهندس فردین شهبازی

مهندس فردین شهبازی

مدیر تولید
مازیار لشگری زاده

مازیار لشگری زاده

سرپرست برنامه ریزی و انبار