مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی یک کارخانه تولید دارو یکی از موارد حیاتی است که به عنوان یک عنصر کلان و پایه‌ای در اداره کسب و کار باید مدنظر قرار گیرد. صنعت داروسازی به عنوان یک نهاد تاثیرگذار بر جامعه، مسئولیت‌های گسترده‌ای را در ابتدا نسبت به بهبود سلامت جامعه و سپس نسبت به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار برعهده دارند.

در مورد بهبود سلامت، کارخانجات داروسازی میبایستی  اطمینان حاصل کنند که تولید داروهایشان با استانداردهای بالینی و کیفیت بالا صورت می‌گیرد. همچنین، توجه به قیمت منصفانه و دسترسی آسان به داروها برای جامعه به عنوان یک کل تأکیدی مهم است. افزون بر این، حمایت از برنامه‌ها و پروژه‌های اجتماعی در زمینه بهداشت و درمان، به خصوص برای افراد نیازمند، نیز یک جنبه اساسی از مسئولیت اجتماعی است.

در زمینه حفظ محیط زیست، کارخانه داروسازی باید از فرآیندهای تولید پاک و بهینه استفاده کند. کاهش اثرات منفی بر طبیعت، مدیریت پسماندها و استفاده از فناوری‌های سبز جزء اقداماتی هستند که مسئولیت اجتماعی را در این زمینه نشان می‌دهند. علاوه بر این، تحقیق و توسعه برنامه‌ها و فناوری‌های جدید برای کاهش تأثیرات منفی صنعت داروسازی بر محیط زیست نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

در کل، کارخانه تولیددارو با برقراری استانداردهای اخلاقی و اجتماعی، فراتر از تنها تولید دارو، در ساختار جامعه سهمی فعّال و موثر دارد. این نقش اجتماعی بر پایه اصول انسانی، اقتصادی و محیطی می‌تواند به بهبود عملکرد کسب و کار و بهبود کیفیت زندگی جامعه کمک کند.

با توجه به اهمیت صیانت از جامعه و محیط زیست و تعهد شرکت داروسازی تولیددارو به توسعه پایدار در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی،اجرای برنامه ها و کنترلهای حفاظت از محیط زیست منطبق با استانداردهای روز ، سرلوحه سازمان قرارداشته و دارد.

لذا در این راستا از تصفیه خانه صنعتی و انسانی در سال 1388 بهره برداری شد. همچنین شرکت داروسازی تولیددارو در زمره اولین سازمانهای صنعتی است که نسبت به تهیه و نصب سیستم پایش آنلاین فاضلاب از نوع پایشگر COD,PH در سال1392 اقدام نمود و خروجی فاضلاب تصفیه خانه به صورت لحظه ایی مورد نظارت و پایش سازمان محیط زیست قرار دارد.