فرم نظرسنجی

  • پزشک/داروساز گرامی باسلام و عرض ادب پرسشنامه حاضر به منظور سنجش سطح رضایتمندی شما از شرکت داروسازی تولیددارو تنظیم گردیده است. خواهشمند است با تکمیل پرسشنامه ذیل ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف و حرکت به سمت ارائه خدماتی مطلوب تر و شایسته تر مساعدت فرمایید.