در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲، نمایندگان شرکت داروسازی تولیددارو به بازدید از واحد تولید و توزیع تیوبهای دارویی در شرکت جام دارو پرداختند. این بازدید با هدف بررسی کیفیت خطوط تولید، ارزیابی محصولات و اطلاعاتی از تامین‌کنندگان صورت گرفت. جلسه ارتباط مستقیم با کارگران و مسئولان تولید به منظور بهبود فرآیندها و افزایش کیفیت محصولات انجام شد. این اقدامات به منظور بهره‌وری بیشتر و افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان از محصولات شرکت جام دارو انجام گرفت